"Al Qur'an Untuk Indonesia Madani"

Zakat Penghasilan/Zakat Profesi adalah zakat yang anda keluarkan/bayarkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total seluruh pendapatan anda dalam satu bulan.

Zakat Penghasilan/Zakat Profesi
Pendapatan Perbulan
Hutang
Zakat Penghasilan Anda
Rp. 0